Lagändringar 2024

Flera lagändringar som gäller arbetslöshetsunderstöd är under beredning. På den här sidan hittar du information om de viktigaste förändringarna. Vi uppdaterar sidan allteftersom lagberedningen framskrider.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Enligt nuvarande uppgifter träder de första ändringarna i kraft 1.1.2024 och de börjar tillämpas stegvis under 2024.

Observera att de planerade lagändringarna inte gäller ännu. Lagändringarnas innehåll och tidtabeller kan ännu ändras. Vi uppdaterar sidan allteftersom beredningen av lagarna framskrider.

Här nedan hittar du information om lagändringarna i den ordning de är tänkta att träda i kraft.

Självrisktiden förlängs 1.1.2024

Semesterersättningarna periodiseras 1.1.2024

Folkpensionsindex fryses 1.1.2024

Barnförhöjningarna slopas 1.4.2024

Skyddsdelen på 300 euro avskaffas 1.4.2024

Systemet med alterneringsledighet avslutas 1.8.2024

Nivån på dagpenningen graderas 1.9.2024

Lönesubventionens inverkan på arbetsvillkoret 1.9.2024

Åldersrelaterade undantag slopas 1.9.2024

Arbetsvillkoret förlängs 1.9.2024

Arbetsvillkoret euroiseras 2.9.2024