Lagändringar 2024

Flera lagändringar som gäller arbetslöshetsunderstöd är under beredning. På den här sidan hittar du information om de viktigaste förändringarna. Vi uppdaterar sidan allteftersom lagberedningen framskrider.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

De första ändringarna träder i kraft 1.1.2024 och de börjar tillämpas stegvis under 2024.

Vi uppdaterar sidan allteftersom beredningen av lagarna framskrider.

Här nedan hittar du information om lagändringarna i den ordning de är tänkta att träda i kraft.

 • Självrisktiden förlängs 1.1.2024

  Självrisktiden betyder de första dagarna av arbetslösheten, för vilka inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas. För tillfället är självrisktiden en tid som motsvarar fem hela arbetsdagar.

  I och med lagändringen stiger självrisktiden till sju arbetsdagar från och med 1.1.2024.

 • Semesterersättningarna periodiseras 1.1.2024

  Periodiseringen av semesterersättningen tas i bruk igen. Periodiseringen gäller semesterersättningar som betalas för anställningar som slutar 1.1.2024 eller senare. Periodiseringen gäller heltidsanställningar som varat i över två veckor.

  En periodisering av semesterersättningen görs när en person har oanvänd semester kvar då anställningen tar slut och denna semester betalas som semesterersättning. Om man exempelvis får en semesterersättning som motsvarar en månads semester så flyttas tidpunkten då rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar framåt med en månad.

  Självrisktiden börjar räknas först efter semesterersättningsperioden, det vill säga de löper inte samtidigt. För tillfället påverkar semesterersättningen inte tidpunkten då rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar. Bara semesterersättning för deltidsarbete beaktas vid jämkningen av dagpenningen.

 • Folkpensionsindex fryses 1.1.2024

  Riksdagen har godkänt regeringens proposition om frysning av indexhöjningarna åren 2024–2027. Det innebär att förmånerna, med vissa undantag, inte kommer att öka i takt med konsumentpriserna.

  Förändringen påverkar förmåner från och med den 1 januari 2024.

 • Barnförhöjningarna slopas 1.4.2024

  Barnförhöjningarna slopas den 1.4.2024. Ändringen gäller både inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd.

  Betalningen av barnförhöjningen slutar mitt i en ansökningsperiod om perioden börjar i mars och slutar i april.

  Exempel: Om din ansökningsperiod är 18.3–17.4.2024 betalas barnförhöjning för tiden 18–31.3.2024 men inte längre från och med 1.4.2024​.

  Läs mer

 • Skyddsdelen på 300 euro avskaffas 1.4.2024

  Arbetslöshetsdagpenningens skyddsdel slopas i och med lagändringen den 1.4.2024. Skyddsdelen har betytt att den som får dagpenning har kunnat tjäna 300 euro i månaden eller 279 euro på fyra veckor utan att lönen har påverkat dagpenningen. Efter att lagändringen trätt i kraft finns ingen skyddsdel, så även små inkomster påverkar dagpenningen. Läs mer

 • Systemet med alterneringsledighet avslutas 1.8.2024

  Det är planerat att avskaffa systemet med skiftledighet. Skiftledighet innebär att en person tar ledigt från arbetet i upp till sex månader och att arbetsgivaren anställer en arbetslös person för samma period.  Ledigheten betalas inte som lön, utan som skifttillägg.

  Avsikten är att systemet med alterneringsledighet ska avskaffas den 1 augusti 2024.

 • Nivån på dagpenningen graderas 2.9.2024

  Arbetslöshetsersättningen kommer att graderas. Detta innebär att arbetslöshetsersättningen kommer att minska

  • 80 % av den ursprungliga nivån efter 40 betalningsdagar och
  • 75 % av den ursprungliga nivån efter 170 betalningsdagar.

  För närvarande finns det ingen gradering av arbetslöshetsförmånen och nivån är densamma under hela den maximala varaktigheten av den inkomstrelaterade maximala varaktigheten.

  Enligt nuvarande uppgifter kommer graderingen att börja påverka förmånsnivån den 1 september 2024.

 • Lönesubventionens inverkan på arbetsvillkoret 1.9.2024

  Avsikten är att arbetsvillkoret ska upphöra att gälla. För närvarande förvärvas 75 % av arbetsvillkoret genom lönearbete.

  Enligt nuvarande uppgifter träder ändringen i kraft den 1 september 2024.

 • Åldersrelaterade undantag slopas 1.9.2024

  De åldersbaserade undantagen ska avskaffas. Ålder påverkar många aspekter av arbetslöshetsersättningen:

  • Personer som är 57 år eller äldre kommer att kunna dra nytta av en arbetsskyldighet som garanterar dem ett jobb.
  • Personer som är 58 år eller äldre kan under vissa omständigheter få inkomstrelaterad ersättning i 500 dagar i stället för 400 dagar.
  • Nivån på dagpenningen för personer som fyllt 58 år är skyddad. Skyddet gäller om en person har ett lågavlönat arbete och blir arbetslös igen, så att nivån på dagpenningen räknas om.
  • Personer som är 60 år eller äldre kan uppfylla villkoret att arbeta inom arbetsförmedlingen.

  I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreskrivs dessutom en ändringsförmån för personer som är 55 år eller äldre. Obs: Regeringen har inte lämnat några uppgifter om huruvida posten gäller alla åldersrelaterade undantag.

  Enligt nuvarande uppgifter träder ändringen i kraft den 1 september 2024.

 • Arbetsvillkoret förlängs 1.9.2024

  Tiden som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. I dag kan man få inkomstrelaterad dagpenning efter ett halvt års arbete. Från början av september krävs ett års arbete. Ändringen gäller sökande vars dagpenningsrätt börjar i september eller senare.

  I och med lagändringen höjs också medlemsvillkoret till 12 månader.

 • Arbetsvillkoret euroiseras 2.9.2024

  Arbetsvillkoret blir samtidigt inkomstbaserat, alltså euroiserat. Euroiseringen betyder att rätten till inkomstrelaterad dagpenning inte bygger på arbetstimmar utan på den betalda lönen. Lönegränsen är 930 euro i månaden. Från och med september måste man alltså arbeta 12 månader med minst 930 euros månadslön för att få inkomstrelaterad dagpenning.  Om man tjänat minst 465 men under 930 euro i månaden intjänas en halv arbetsvillkorsmånad.