Medlems- och arbetsvillkoret

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till den, som har varit medlem i arbetslöshetskassan minst 26 veckor och uppfyller 26 kalenderveckors arbetsvillkor.

Arbetsvillkoret

Förutsättningen till att du kan få dagpenning är att du uppfyllt löntagarens arbetsvillkor. Arbetsvillkoret uppfylls, om du har varit 26 veckor i arbeten, i vilka arbetstiden är minst 18 timmar under en kalendervecka (måndag-söndag). Lönen som har fåtts från arbete måste vara enligt kollektivavtalet, eller om inget kollektivavtal tillämpas under branschen, måste lönen vara minst 1339 euro i månaden (år 2024).