Permittering och avbrott i arbete

Ditt arbete kan avbrytas på grund av en orsak som beror på arbetsgivaren, såsom permittering, orsak som jämställs med permittering eller strejk.

Läs mera om rätten till dagpenning, när du är permitterad

Läs mera om rätten till dagpenning, då lönebetalningen avbryts på grund av en orsak om jämställs med permittering. Avbrottet kan vara till exempel skolornas lovtid, då det står på arbetsavtalet, att arbetsgivarens har inte plikt att betala lön under lovtider.

Läs mera om rätten till dagpenning, då du är i strejk eller det finns stridsåtgärder på din arbetsplats , och ditt arbete har avbrutits på grund av detta.