När arbetet blir förhindrad under strejken

Arbetet kan bli förhindrad på grund av en stridsåtgärd, såsom strejk eller lockout. Om syftet med stridsåtgärden är att påverka villkoren på ditt arbetsavtal, har du inte rätt till dagpenning i de flesta fall. Då är det möjligt att söka strejkbidrag från förbundet.

Om arbetet avbryts på grund av en stridsåtgärd på en annan bransch och syftet med arbetskonflikten inte är att påverka villkoren på ditt arbetsavtal, har arbetsgivaren en skyldighet att betala lön för sju första avbrottsdagar.

Om strejken fortsätter efter sju dagar, kan arbetslöshetskassan betala dagpenning till dig utan självirisktid. Förutsättningen för betalning av dagpenning är, att arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån.

Kom alltså i håg att anmäla som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.

Strejkbidrag

Om syftet med stridsåtgärden är att påverka villkoren på ditt arbetsavtal, betalar kassan inte dagpenning för strejkdagarna. Då betalar förbundet under strejken strejkbidrag. Kontakta förbundet, som har inlett arbetskonflikten så får du anvisningar för sökning av strejkbidrag.

Lakko

Du kan läsa förbundets anvisningar under en strejksituation  På webbsidorna för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 

Rätten till dagpenning under strejken i ett deltidsarbete

Om du är i deltidsarbete och får jämkad dagpenning, har du inte rätt till dagpenning för strejkdagarna. Anmäl om strejken till kassan genom att skriva ”strejk” på strejkdagarna och håll din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.

Rätten till dagpenning under strejken hos en permitterad

Under strejken har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning, om du inte är permitterad redan förut. Om du har varit permitterad redan före strejken, har du rätt till dagpenning. Håll din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån och sök dagpenning som normalt.