Orsak som jämställs med permittering

Man kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning också av en orsak som jämställs med permittering.

Orsak som jämställs med permittering är:

  • arbetet och lönebetalning avbryts på grund av ett villkor i arbetsavtalet. Detta gäller speciellt de skolgångsassistenter som har ett arbetsavtal, på vilket man har kommit överens om att arbetet och lönebetalning avbryts under skolornas lovtider
  • det finns ett hinder att utföra arbete på grund av en orsak som inte beror på arbetstagaren eller arbetsgivaren, till exempel eldsvåda eller en exceptionell naturkatastrof som arbetsplatsen har drabbats av.
  • en tjänsteman som har suspenderats i vissa situationer
  • en familjedagvårdare har inga barn att sköta på grund av en orsak som inte beror på hen själv, men arbetsförhållandet är fortfarande i kraft

Dagpenning betalas under en orsak som jämställs med permittering med samma grunder som till de som är permitterade.