Gå till innehållet

Utmaningar i behandlingen av ansökningar

Behandlingssituationen har i sommar varit jobbig, men vi har gjort vårt bästa för att förbättra den.

Utbetalningssystemet som togs i bruk vid årsskiftet har använts i snart åtta månader. Behandlingssituationen förbättrades avsevärt under våren, men tyvärr hann vi inte återställa behandlingstakten till förra årets nivå innan sommarens rusning började.

Sommaren är årets brådaste tid

På sommaren har vi allra mest rusning: i år till exempel fick kassan före sommaren lite över 10 000 ansökningar i månaden, men i juli-augusti har det kommit cirka 14 000 i månaden. Procentuellt sett en mycket stor ökning alltså. Vi är medvetna om denna rusning och vi förbereder oss för den varje år på flera olika sätt. Vi har slipat vår verksamhet så att den har blivit smidigare år för år. De senaste somrarnas rusning har därför gått helt bra. Men den här sommaren har behandlingstiderna varit mycket sämre än tidigare, även om handläggarna har jobbat för att förbättra situationen hela sommaren.

Vi får många frågor gällande behandlingstakten för ansökningar om jämkad dagpenning. Ibland kan det i handläggningslägestjänsten se ut som om vi inte behandlar ansökningar alls, om datumen inte ändras dagligen. När det gäller jämkade fortsättningsansökningar är situationen den att upp till 20 procent kommer vid månadsskiftet (sista och första dagen i månaderna). Det kommer alltså så många ansökningar på en gång att det tar flera dagar att behandla dem. Som exempel kan nämnas att 31.7–1.8 fick vi sammanlagt 4372 ansökningar (alla ansökningstyper). De två föregående dagarna, 29–30.7, fick vi sammanlagt 818 ansökningar (alla ansökningstyper).

Vi har förstärkt vår handläggarkår genom att rekrytera nya handläggare som redan kan systemet. Inskolningen av en förmånshandläggare tar vanligtvis cirka 3-6 månader från början till slut, eftersom ingen är färdigt specialiserad direkt från skolbänken. Förmånshandläggaren måste behärska en mängd lagar om utkomstskydd och annat för att kunna fatta lagenliga beslut i frågor kring inkomstrelaterad dagpenning. Det är svårt att få många kompetenta tillfälliga handläggare bara för sommarmånaderna.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Vi har slipat på det nuvarande utbetalningssystemets funktionssäkerhet hela början av året. Men vi hann knappt få med några skräddarsydda tilläggsfunktioner som skulle påskynda behandlingen och underlätta arbetet under sommarrusningen. Tidigare somrar har en robot gjort en mängd förbehandling och sortering av ansökningar, vilket sparat betydligt med tid för handläggarna som kunnat använda tiden på andra delar av behandlingen. I år har handläggarna varit tvungna att utföra alla dessa arbetsskeden själva.

Utvecklingen av systemet fortsätter nu på hösten och vi i kassan tror fullt och fast att behandlingstiderna kommer att förändras märkbart. Det nya utbetalningssystemet öppnar många nya möjligheter för oss, som exempelvis Ewertti eTjänstens chat-tjänst som togs i bruk före sommaren, men många av möjligheterna hann vi tyvärr inte realisera den här första sommaren.

Var ser jag handläggningsläget för min egen ansökning?

Ansökningarna tas under behandling enligt ansökningstyp och ankomstdatum. Men enskilda ansökningars behandlingstider kan skilja sig markant från varandra, eftersom exempelvis bilagor eller utlåtanden som fattas kan förlänga behandlingstiden.

På grund av behandlingssituationen behandlar vi fortfarande ansökningar även på kvällar och veckoslut. I handläggningslägestjänsten syns dessa stora mängder veckoslutsbehandlingar med en fördröjning, så särskilt i början av veckan ger tjänsten en felaktig bild av handläggningsläget. I handläggningslägestjänsten syns bara läget för de fortsättningsansökningar som behandlas för hand. Största delen av fortsättningsansökningarna går automatiskt till utbetalning inom några dagar efter att de kommit.

Inkomstrelaterade dagpenningar utbetalas varje vardag klockan 14. Betalningar för ansökningar som behandlats och gått till betalning innan dess finns på kontot följande vardag. Betalningsbeslut som fattats efter klockan 14 på fredag eller på veckoslutet går till utbetalning på måndagen och då är pengarna på kontot på tisdagen. Ewertti eTjänsten kan alltså redan på veckoslutet visa att ansökan har behandlats. Betalningsmeddelandet och beslutet (också textmeddelanden) syns i dessa fall på måndag kväll efter utbetalningen.

Vänligen kontakta vår kundservice om du har frågor kring förmåner eller din ansökan. Vår telefontjänst är öppen från måndag till torsdag klockan 9–12 och chatten (på finska) måndag till fredag klockan 9–14. Du kan också kontakta oss med ett meddelande via Ewertti eTjänsten. Just nu är svarstiden på meddelanden cirka fyra dagar.