Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahan kestoon vaikuttaa ikä ja työhistorian pituus.

Jäsenyys- ja työssäoloehtoon on tulossa lakimuutoksen myötä muutoksia vuonna 2024. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta

Enimmäismaksuaika alkaa alusta silloin, kun täytät työssäoloehdon (26 viikkoa). Enimmäisaika määritellään työhistorian perusteella, jota kysytään ensimmäisessä ansiopäivärahahakemuksessa. Jos työssäoloehto täyttyy uudestaan jäsenen saadessa ansiopäivärahaa, enimmäisajan kestoon vaikuttavat edellytykset tutkitaan tarvittaessa.

Enimmäiskesto 300 päivää 400 päivää 500 päivää
Työhistoriaa enintään 3 vuotta yli 3 vuotta vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana
Ikä vähintään 58 vuotta

Enimmäismaksuajan kuluminen sovitellussa päivärahassa

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli jokaiselta arkipäivältä. Koska päivärahaa maksetaan soviteltuna, maksettujen päivien laskurisi kuluu hitaammin, kuin jos sinulle maksettaisiin täyttä päivärahaa.

Esimerkiksi: Päivärahasi on kokonaan työttömänä 50 euroa. Saat soviteltua päivärahaa 400 euroa kuukaudessa. 400 euroa jaetaan 50 eurolla, jolloin 8 päivää kuluttaa päivärahan enimmäisajan laskuriasi.

Lisäpäiväoikeus

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaikasi täyttyy
  • olet syntynyt 1961-1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaikasi täyttyy
  • olet syntynyt 1963 ja täytät 63 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaikasi täyttyy
  • olet syntynyt 1964 ja täytät 64 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaikasi täyttyy

Lisäksi edellytetään, että enimmäismaksuajan täyttymiseen mennessä on kertynyt eläkettä kerryttävää työhistoriaa vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana.

Enimmäisaikaa ei nollata enää silloin, kun olet lisäpäivillä. Ansiopäivärahan tasoa ei myöskään lasketa enää uudelleen, vaikka se nousisi aikaisempaan ansiopäivärahan tasoon verrattuna.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole lisäpäiväoikeutta. Tutustu 55 vuotta täyttäneille tarkoitettuun muutosturvakokonaisuuteen.

Lisäpäiviä ei tarvitse hakea erikseen. Riittää, että lähetät normaalin jatkohakemuksen, jolloin työttömyyskassa tutkii oikeuden lisäpäiviin.

Mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana

Jos olet syntynyt vuosina 1950-1957, voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee sinua jos olet:

  • työtön
  • syntynyt vuosina 1950-1957
  • täyttänyt 62 vuotta
  • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä

Eläkehakemukseen pitää liittää todistus lisäpäivistä, jonka saat työttömyyskassalta pyytämällä. Todistus voidaan kirjoittaa aikaisintaan silloin, kun sinulle on maksettu vähintään yksi päivä päivärahaa eläkettä edeltävältä kuukaudelta.