Kuka voi saada päivärahaa?

Ansiopäivärahaoikeuden saamisen edellytyksenä on ehtoja. Työttömyyskassa tutkii nämä ehdot, kun lähetät hakemuksen liitteineen työttömyyskassalle. Lisäksi TE-toimisto antaa lausunnon työttömyyskassalle, josta selviää edellytyksesi saada päivärahaa.

Jäsenyys- ja työssäoloehtoon on tulossa lakimuutoksen myötä muutoksia vuonna 2024. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta

Edellytykset päivärahaoikeudelle

Saadaksesi päivärahaa työttömyyskassalta sinun tulee olla:

  • kokonaan tai osittain työtön
  • lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetylle työpäivälle tai -viikolle
  • ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
  • työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa
  • 18- 64-vuotias (lomautettuna 18- 67-vuotias)
  • täyttänyt työssäoloehdon 26 viikkoa jäsenyytesi aikana

Työttömyysturvalain mukaan työriidan aikana työttömyysetuutta ei saa suorittaa työnhakijalle, joka välittömästi lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, tai joka välillisesti lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, jos työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa otetaan kantaa oikeuteesi saada työttömyysetuutta. Ilmoita viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistolle, mikäli opiskelet tai sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii yrittäjyyttä ja opiskelua  ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon niiden vaikutuksista työttömyyskassalle. Lue lisää milloin opinnot katsotaan päätoimisiksi TE-toimiston sivuilta. Yrittäjyyden päätoimisuudesta löydät lisätietoa täältä.

Sinulla voi myös olla oikeus päivärahaan, jos olet saanut Kelasta sairauspäivärahaa 300 päivää ja olet edelleen työkyvytön. Edellytyksenä on, että olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, tai hakemuksesi on hylätty. Tarkemmat hakuohjeet tähän löydät ohjepankista.

Vaikka olisit edelleen sairas tulee sinun ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, jotta päivärahaa voidaan maksaa. 

Ikäedellytys päivärahan saamiseksi

Saadakseen ansiopäivärahaa hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Työttömyyskassaan voi liittyä jo tätä ennen, mutta työssäoloehto voi täyttyä vasta siitä lukien kun työ täyttää vakuutuksenalaisuutta koskevat edellytykset. Työttömyysvakuutusmaksuja maksetaan  vasta 18-vuotiaasta alkaen, joten työssäoloehto voi alkaa kertymään vasta siitä lukien, kun kyseisiä maksuja aletaan palkasta maksaa.

Pääsääntöisesti työttömyysetuutta voi saada sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hakija täyttää 65 vuotta (mikäli ei ole jo sitä ennen siirtynyt vanhuuseläkkeelle). Poikkeuksellisesti kuitenkin sellainen palkansaaja, joka ei ole siirtynyt vanhuuseläkkeelle, voi tästä pääsäännöstä poiketen saada työttömyysetuutta enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 68 vuotta. Edellytyksenä tällöin on, että hänen työntekonsa on estynyt lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn, sääesteen tai sellaisen työtaistelutoimenpiteen (lakko tai työsulku) johdosta, jolla ei ole vaikutusta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.