Lomakorvauksen jaksotus

Lomakorvauksen jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. Tällöin esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella. Lomaraha ei ole jaksotettavaa tuloa. 

Omavastuuaikaa voidaan alkaa laskea vasta lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen, eli jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa.  

Lomakorvauksen jaksotusta ei tehdä lomautustilanteissa, koska työsuhde ei pääty.  

Koskeeko lomakorvauksen jaksotus sinua -kaavio (pdf)

Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne huomioidaan päivärahan sovittelussa. 

Esimerkki 1:  

Jäät työttömäksi vuoden kestäneestä kokoaikatyöstä. Sinulle maksetaan lomakorvauksia viimeisessä palkassa noin yhdeltä kuukaudelta. Haet päivärahaa ajalta 1.6.2024-31.7.2024. Lomakorvaukset jaksotetaan, joten et saa päivärahaa 1.6.2024-30.6.2024. Tämän jälkeen sinulta otetaan seitsemän päivän omavastuuaika ajalta 1.7-9.7.2024. Päivärahaa maksetaan sinulle ajalta 10.7.2024-31.7.2024. 

Esimerkki 2: 

Jäät työttömäksi vuoden kestäneestä osa-aikatyöstä. Sinulle maksetaan viimeisen palkan yhteydessä lomakorvauksia. Osa-aikatyöstä maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa. Osa-aikatyön palkka, lomakorvaukset ja mahdolliset lomarahat sovitellaan sillä sovittelujaksolla, jonka ajalla niiden palkanmaksupäivä on.  

Lue lisää työtulojen sovittelusta.