Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työpaikan vastaanottamista kauempaa kotoa. Liikkuvuusavustus on korvannut entisen TE-toimistojen ja Kelan maksaman matka-avustuksen.

Liikkuvuusavustus on verollinen etuus, jota maksetaan enintään 60 päivän ajan. Työttömyyskassa tutkii liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset itsenäisesti. Liikkuvuusavustuksen saamiseen ei tarvita työvoimapoliittista lausuntoa.

Kuka voi saada liikkuvuusavustusta?

Oikeus liikkuvuusavustukseen on työttömyysetuuteen oikeutetulla henkilöllä hänen ottaessaan vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, jonka työmatkan kesto täyttää lain määrittämät edellytykset. Liikkuvuusavustusta voi saada myös sellaisen koulutuksen ajalle, joka on vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteen saamisen edellytyksenä. Liikkuvuusavustusta voi saada myös, jos on muuttanut työnteko- tai koulutuspaikkakunnalle työn vastaanottamisen tai koulutuksen alkamisen vuoksi.

Liikkuvuusavustukseen voi saada perusosan lisäksi myös korotusosan pitkän työmatkan perusteella.

 • Työttömyysetuuteen oikeutettu

  Jotta liikkuvuusavustusta voisi saada, tulee olla ollut välittömästi ennen työn alkamista työttömyysetuuteen oikeutettuna, eli ansiopäivärahan saajana.

  Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään myös henkilöä, jolle ansiopäivärahaa ei ole maksettu omavastuuajan asettamisen tai TE-toimiston asettaman karenssin vuoksi.

  Esimerkiksi suoraan kokoaikatyöstä toiseen vaihtavalle liikkuvuusavustusta ei voida maksaa.

 • Työmatkan kesto ja pituus

  Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksenä on, että edestakaisen työmatkan kesto on

  • kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä  Huom. väliaikainen lakimuutos: 12.6.2020 -30.11.2021 välillä alkavien  työsuhteiden osalta työmatkan kesto voi olla kaksi tuntia päivässä.
  • osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä

  Liikkuvuusavustusta voi saada myös, jos on muuttanut työnteko- tai koulutuspaikkakunnalle työn vastaanottamisen tai koulutuksen alkamisen vuoksi. Muuttotilanteissa matkan kesto lasketaan muuttoa edeltävältä kotipaikkakunnalta nykyiselle asuinpaikkakunnalle kuluvan matkustusajan mukaan.

  Jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 km etäisyydellä henkilön asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voidaan liikkuvuusavustukseen maksaa myös korotusosa.

  Työ- ja koulutusmatkan kesto ja pituus arvioidaan työsuhteen tai koulutuksen alkaessa. Matkan kestoa laskettaessa huomioidaan kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen, mutta esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan ei voida laskea mukaan matkan kestoon. Jos työsuhteen aikana muuttaa lähemmäksi työpaikkaa, ei liikkuvuusavustuksen maksamista lopeteta kesken tukikauden.

 • Liikkuvuusavustuksen määrä

  Perusosa

  Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen eli 37,21 euroa päivässä vuonna 2024 (perusosa ilman lapsikorotuksia ja korotusosaa).

  Korotusosa

  Liikkuvuusavustuksen korotusosa on 5,29 euroa päivässä vuonna 2024.

  Korotusosa voidaan maksaa, jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 km etäisyydellä henkilön asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

  Lapsikorotus

  Työttömyysturvan lapsikorotukset ovat poistuneet 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotus poistuu maksusta myös kesken hakujakson, vaikka jakso alkaisi maaliskuussa ja päättyisi huhtikuussa. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

  Esimerkki: hakujakso on 18.3.-17.4.2024, lapsikorotusta maksetaan ajalle 18.-31.3.2024. Lapsikorotus poistuu 1.4.2024 alkaen.

  Ajalta 1.1.-31.3.2024 maksettujen etuuksien osalta

  • yhdestä lapsesta maksettava korotus on 5,84 euroa päivässä 
  • kahdesta lapsesta yhteensä maksettava korotus on 8,57 euroa päivässä 
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä maksettava korotus  on 11,05 euroa päivässä.

  Liikkuvuusavustuskauden lapsikorotus myönnetään liikkuvuusavustuskauden alkamispäivän tilanteen mukaisena koko liikkuvuusavustuskauden ajaksi. Lapsikorotuksen määrä ei siis muutu kesken liikkuvuusavustuskauden, vaikka joku lapsista täyttäisi 18 vuotta tai syntyisi uusi lapsi. Liikkuvuusavustuksen lapsikorotuksen maksaminen eroaa tältä osin ansiopäivärahan lapsikorotuksen maksamisesta.

 • Liikkuvuusavustuskauden kesto

  Liikkuvuusavustuskauden kesto on porrastettu työsuhteen pituuden mukaan:

  • Työsuhde vähintään 2 kk – liikkuvuusavustus 30 kalenteripäivän ajanjaksolta
  • Työsuhde vähintään 3 kk – liikkuvuusavustus 45 kalenteripäivän ajanjaksolta
  • Työsuhde vähintään 4 kk – liikkuvuusavustus 60 kalenteripäivän ajanjaksolta

  Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa vain yhdestä työsuhteesta kerrallaan. Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

 • Liikkuvuusavustuksen maksaminen

  Liikkuvuusavustuskauden kesto voi olla 30-60 kalenteripäivää, mutta sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

  Esimerkki: B aloittaa maanantaina 14.9.2020 vähintään 2 kalenterikuukautta kestävän kokoaikatyön. Työsuhteen pituuden perusteella B:lla on oikeus saada liikkuvuusavustusta 14.9.2020 maanantaista alkavan 30 päivän pituisen kalenterijakson ajalta viideltä päivältä viikossa ja hänelle siis myönnetään liikkuvuusavustusta 13.10.2020 asti. Tällöin hänelle on maksettu liikkuvuusavustusta yhteensä 22 päivältä. 

  • Osa-aikatyössä liikkuvuusavustus maksetaan vain työskentelypäiviltä.
  • Kokoaikatyössä liikkuvuusavustus maksetaan viideltä päivältä viikossa.
  • Työhön liittyvän koulutuksen ajalta liikkuvuusavustus maksetaan viideltä päivältä viikossa.

  Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa kokonaisilta lomautuspäiviltä (tai lomautukseen rinnastettavan syyn mukaisilta poissaolopäiviltä), palkattomien omien lomapäivien ajalta, eikä ansiopäivärahan maksamisen estävän sosiaalietuuden ajalta.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta voi hakea takautuvasti kolmen kuukauden sisällä työn tai koulutuksen alkamisesta.

Tarkemmat liikkuvuusavustuksen hakuohjeet löydät ohjepankista.