Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työpaikan vastaanottamista kauempaa kotoa. Liikkuvuusavustus on korvannut entisen TE-toimistojen ja Kelan maksaman matka-avustuksen.

Liikkuvuusavustus on verollinen etuus jota maksetaan enintään 60 päivän ajan. Työttömyyskassa tutkii liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset itsenäisesti. Liikkuvuusavustuksen saamiseen ei tarvita työvoimapoliittista lausuntoa.

Kuka voi saada liikkuvuusavustusta?

Oikeus liikkuvuusavustukseen on työttömyysetuuteen oikeutetulla henkilöllä hänen ottaessaan vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, jonka työmatkan kesto täyttää lain määrittämät edellytykset. Liikkuvuusavustusta voi saada myös sellaisen koulutuksen ajalle, joka on vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteen saamisen edellytyksenä. Liikkuvuusavustusta voi saada myös jos on muuttanut työnteko- tai koulutuspaikkakunnalle työn vastaanottamisen tai koulutuksen alkamisen vuoksi.

Liikkuvuusavustukseen voi saada perusosan lisäksi myös korotusosan pitkän työmatkan perusteella sekä lapsikorotusta huollettavista lapsista.

 • Työttömyysetuuteen oikeutettu

  Jotta liikkuvuusavustusta voisi saada, tulee olla ollut välittömästi ennen työn alkamista työttömyysetuuteen oikeutettuna, eli ansiopäivärahan saajana.

  Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään myös henkilöä, jolle ansiopäivärahaa ei ole maksettu omavastuuajan asettamisen tai TE-toimiston asettaman karenssin vuoksi.

  Esimerkiksi suoraan kokoaikatyöstä toiseen vaihtavalle liikkuvuusavustusta ei voida maksaa.

 • Työmatkan kesto ja pituus

  Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksenä on, että edestakaisen työmatkan kesto on

  • kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä
  • osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä

  Liikkuvuusavustusta voi saada myös jos on muuttanut työnteko- tai koulutuspaikkakunnalle työn vastaanottamisen tai koulutuksen alkamisen vuoksi. Muuttotilanteissa matkan kesto lasketaan muuttoa edeltävältä kotipaikkakunnalta nykyiselle asuinpaikkakunnalle kuluvan matkustusajan mukaan.

  Jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 km etäisyydellä henkilön asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voidaan liikkuvuusavustukseen maksaa myös korotusosa.

  Työ- ja koulutusmatkan kesto ja pituus arvioidaan työsuhteen tai koulutuksen alkaessa. Matkan kestoa laskettaessa huomioidaan kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen, mutta esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan ei voida laskea mukaan matkan kestoon. Jos työsuhteen aikana muuttaa lähemmäksi työpaikkaa, ei liikkuvuusavustuksen maksamista lopeteta kesken tukikauden.

 • Liikkuvuusavustuksen määrä

  Perusosa

  Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, eli 32,40 euroa päivässä vuonna 2019 (perusosa ilman lapsikorotuksia ja korotusosaa).

  Korotusosa

  Liikkuvuusavustuksen korotusosa on 4,74 euroa päivässä vuonna 2019.

  Korotusosa voidaan maksaa, jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 km etäisyydellä henkilön asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

  Lapsikorotus

  Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus on vuonna 2019:

  • yhdestä lapsesta 5,23 euroa päivässä
  • kahdesta lapsesta 7,68 euroa päivässä
  • kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 euroa päivässä

  Liikkuvuusavustuskauden lapsikorotus myönnetään liikkuvuusavustuskauden alkamispäivän tilanteen mukaisena koko liikkuvuusavustuskauden ajaksi. Lapsikorotuksen määrä ei siis muutu kesken liikkuvuusavustuskauden, vaikka joku lapsista täyttäisi 18 vuotta tai syntyisi uusi lapsi. Liikkuvuusavustuksen lapsikorotuksen maksaminen eroaa tältä osin ansiopäivärahan lapsikorotuksen maksamisesta.

 • Liikkuvuusavustuskauden kesto

  Liikkuvuusavustuskauden kesto on porrastettu työsuhteen pituuden mukaan:

  • Työsuhde vähintään 2 kk – liikkuvuusavustus 30 päivän ajalta
  • Työsuhde vähintään 3 kk – liikkuvuusavustus 45 päivän ajalta
  • Työsuhde vähintään 4 kk – liikkuvuusavustus 60 päivän ajalta

  Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa vain yhdestä työsuhteesta kerrallaan.

 • Liikkuvuusavustuksen maksaminen

  Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

  • Osa-aikatyössä liikkuvuusavustus maksetaan vain työskentelypäiviltä.
  • Kokoaikatyössä liikkuvuusavustus maksetaan viideltä päivältä viikossa.
  • Työhön liittyvän koulutuksen ajalta liikkuvuusavustus maksetaan viideltä päivältä viikossa.

  Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa kokonaisilta lomautuspäiviltä (tai lomautukseen rinnastettavan syyn mukaisilta poissaolopäiviltä), palkattomien omien lomapäivien ajalta, eikä ansiopäivärahan maksamisen estävän sosiaalietuuden ajalta.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta voi hakea takautuvasti kolmen kuukauden sisällä työn tai koulutuksen alkamisesta.

Tarkemmat liikkuvuusavustuksen hakuohjeet löydät ohjepankista.