Lomautus ja työnteon keskeytys

Työntekosi voi keskeytyä työnantajasta johtuvista syistä, kuten lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn tai lakon takia.

Lue lisää päivärahaoikeudesta, kun olet lomautettu.

Lue lisää päivärahaoikeudesta, kun palkanmaksu keskeytyy lomautukseen rinnastettavasta syystä. Keskeytys voi olla esimerkiksi koulujen loma-aika, kun työsopimukseen on kirjattu että työnantajalla ei ole lomien aikana palkanmaksuvelvoitetta.

Lue lisää päivärahaoikeudesta, kun olet lakossa tai työpaikallasi on työtaistelutoimenpiteitä, joiden vuoksi työsi on keskeytynyt.