Lomautukseen rinnastettava syy

Ansiopäivärahaan voi olla myös oikeus lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella.

Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat:

  • työnteko ja palkanmaksu keskeytetään työsopimuksessa olevan ehdon vuoksi. Koskee erityisesti niitä koulunkäyntiavustajia, joiden työsopimuksessa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä koulujen loma-aikoina.
  • työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä esimerkiksi työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi
  • virkamies tietyissä tilanteissa pidätetään viralta
  • perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidettavana hänestä itsestään riippumattomasta syystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa

Päivärahaa maksetaan  lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta samoin perustein kuin lomautetuille.