Lomautus

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Tavallisesti työttömyysturvaan oikeuttavan lomautuksen perusteena on työsopimuslain mukainen tuotannollinen tai taloudellinen syy.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa yksipuolisesti lomauttaa työntekijän kahdella perusteella:

 • työnantajana voi lomauttaa työntekijän työn tilapäisen vähentymisen perusteella, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää.
 • työnantaja voi lomauttaa työntekijän taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla. Silloin lomautus edellyttää työn vähenemistä olennaisesti ja pysyvästi. Tässä tapauksessa lomautus voi olla voimassa toistaiseksi.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Jos lomautus kestää yli 200 kalenteripäivää, sinulla on oikeus irtisanoa työsopimuksesi päättymään heti ja olet oikeutettu saamaan korvauksena irtisanomisajan palkan työnantajan irtisanomisajan mukaan.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain silloin, jos määräaikainen työntekijä on vakituisen työntekijän sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Kokoaikainen lomautus

Kun lomautuksesi toteutetaan siten, että olet kokonaan työttömänä yhdenjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon (maanantai – sunnuntai), on kyseessä kokoaikainen lomautus.

Maanantaista perjantaihin kestävä lomautus on myös kokoaikainen, jos

 • alallasi ei tehdä töitä viikonloppuisin
 • työnantajasi ei maksa viikonloppujen ajalta palkkaa ja
 • olet viikonlopunkin työtön

Kokoaikainen lomautus ei ole kyseessä esimerkiksi silloin kun sinut lomautetaan keskiviikosta seuraavan viikon tiistaihin asti, vaikka kesto on yhteensä viikon. Kyse on tällöin kahdesta lyhennetystä työviikosta.

Päivärahaa maksetaan sen mukaan oletko kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä kokoaikaisesti lomautettu

 • Kokoaikatyöstä lomautettu

  Jos olet kokoaikatyöstä kokoaikaisesti lomautettu, koko lomautuksen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa.

 • Osa-aikatyöstä lomautettu

  Jos olet osa-aikatyöstä kokoaikaisesti lomautettu, saat lomautuksen ajalta joko:

  • täyttä päivärahaa (lomautuksen ajalle kohdistuvalla sovittelujaksolla ei ole osa-aikatyön palkanmaksupäivää). Esimerkiksi olet lomautettuna 1.-30.6. eikä tuohon ajanjaksoon  osu yhtään palkanmaksupäivää.
  • soviteltua päivärahaa (lomautuksen ajalle kohdistuvalla sovittelujaksolla on osa-aikatyön palkanmaksupäivä.

  Esimerkki 1: olet kokoaikaisesti lomautettuna 10.-30.6. mutta sinulle maksetaan palkkaa osa-aikatyöstäsi maksupäivällä 15.6. Palkanmaksupäivä osuu sovittelujaksolle, joten palkka tulee huomioida päivärahan sovittelussa ja sinulle maksetaan lomautuksen ajalta soviteltua päivärahaa.

  Esimerkikki 2: olet lomautettuna  10.-30.6. ja sinulle on maksettu palkkaa osa-aikatyöstäsi maksupäivällä 3.6 ja seuraavan palkan maksupäivä on 3.7. Jomman kumman palkanmaksupäivän palkka tulee huomioiduksi päivärahan sovittelussa, koska toinen niistä osuu sovittelujaksolle joka on aina joko neljä viikkoa tai kuukausi palkanmaksurytmistä riippuen, ei milloinkaan näitä lyhyempi. Sovittelujakso on kuukausirytmissä tällöin joko 10.6.-9.7. tai 1.-30.6. ja sen ajalle osuvan osa-aikatyön palkanmaksupäivän palkat tulee huomioida päivärahan sovittelussa. Sovittelujakso määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan missä palkassa lomautuksen aikainen palkanvähennys on tehty. Päiväraha maksetaan soviteltuna kuitenkin vain lomautuksen ajalta 10.-30.6.

Tarkemmat hakuohjeet kokoaikaisesti lomautetulle löydät ohjepankista

Lomautus lyhennetylle työviikolle

Jos kokoaikatyön työaikaasi lyhennetään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa ja palkkaasi vähennetään vastaavasti, voit saada täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäivien ajalta. Jos työaikasi jota lyhennetään on ollut osa-aikainen, sinulle ei voida maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä vaan voit saada silloin soviteltua päivärahaa. 

Työaikasi ei saa kuitenkaan ylittää kalenteriviikon aikana 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos työaikasi ylittää 80 prosenttia, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan kyseiseltä kalenteriviikolta.

 • Esimerkki työpäivien vaikutuksesta

  Kalenteriviikon aikana on kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää (esim. vuorotyöntekijät).

  Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain yhdeltä päivältä, vaikka palkkaa olisi vähennetty kolmelta päivältä viikon aikana. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Jos sinulla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan työnantajalta saatu palkkatulo sekä yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna enintään viideltä päivältä niiltä kalenteriviikoilta, jolloin jäsenellä on lyhennetty työviikko.

Tarkemmat hakuohjeet lyhennetylle työviikolle lomautetulle löydät ohjepankista

Lomautus lyhennetylle työpäivälle

Mikäli lomautus toteutetaan lyhentämällä työpäivää, maksetaan lomautuksen ajalta soviteltua päivärahaa. Edellytyksenä tässäkin on, että lomautetun työaika kalenteriviikossa on enintään 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Sinua koskevat samat sovitellun päivärahan saamisen edellytykset kuin työttömiäkin.

Tarkemmat hakuohjeet lyhennetylle työpäivälle lomautetulle löydät ohjepankista