Soviteltu päiväraha

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos olet osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Myös keikkatyötä tekevillä on oikeus soviteltuun päivärahaan, jos kokoaikainen keikkatyö kestää enintään kaksi viikkoa. Soviteltua päivärahaa on mahdollista saada, jos olet lomautettuna tai tietyissä tapauksissa myös, jos sinulla on yritystoimintaa. Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, sinulla tulee olla myös työnhaku voimassa TE-toimistossa.

Tarkempaa tietoa sovitellun päivärahan hakemisesta, hakujaksoista ja tarvittavista liitteistä löydät ohjepankista.

Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa tietyin edellytyksin myös yritystoiminnan ajalta. Yritystuloja soviteltaessa huomioidaan samat suojaosat kuin palkkatulojen sovittelussa. Yritystoiminnastakin voi siis  tienata suojaosan verran, ilman että tulot vielä vaikuttavat päivärahaa vähentävästi. Suojaosa on poistunut lakimuutoksen myötä 1.4.2024 alkaen. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

Yritystoiminnan työajalle ei ole samanlaista enimmäisaikarajaa kuin palkkatyössä, mutta yritystoiminnan kesto, sekä sen pää- tai sivutoimisuus vaikuttavat päivärahaoikeuteen.  Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksista täältä.

Yritystoiminnaksi katsotaan myös laskutusosuuskuntien kautta tehty työ, jossa olet itse hankkinut toimeksiannon ja laskutat sen osuuskunnan kautta.