Työaikaraja ja työtunnit

Sovitellun päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että työaikasi on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta

Hakujaksosi on neljä viikkoa tai kalenterikuukausi, riippuen siitä, mitkä ovat palkkajaksosi. Sovittelujakson työaika huomioidaan sen mukaan miten monelta tunnilta sinulle maksetaan sovittelujakson aikana palkkaa. Työaika tulee siis huomioitavaksi vasta silloin kun palkka maksetaan. Osa-aikatyön palkat huomioidaan siis maksuperusteisesti. Työaikavertailussa kuukauteen katsotaan sisältyvän aina 21,5 arkipäivää.

Jos työaikasi (maksettujen tuntien määrä) ylittää sovittelujaksolla 80 % alan enimmäistyöajasta, päivärahaa ei makseta kyseessä olevalta sovittelujaksolta. 

Soviteltua päivärahaa maksettaessa työnantajan pitää pystyä seuraamaan työaikaa.

Esimerkki työaikarajan laskemisesta:

Alalla sovellettava enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, eli 8 tuntia päivässä. Hakujakso on kalenterikuukausi, joten työaikatarkastelussa kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 arkipäivää. Enimmäistyöaika hakujaksolla on 21,5 päivää x 8 tuntia = 172,00 tuntia. Enimmäistyöajasta, eli 172 tunnista 80% työaikaraja on 137,60 tuntia. Jos työaika (eli sovittelujakson aikana maksettujen työtuntien määrä) ylittää 137,60 tuntia, ei päivärahaan ole oikeutta siltä sovittelujaksolta.