TE-palvelut ja koulutus

TE-toimisto järjestää erilaisia palveluita ja koulutuksia, jotka tukevat työllistymistä ja koulutusta ammattiin. Työllistämistä edistävien palveluiden ajalta voit saada päivärahaa vähintään normaalisuuruisena edellyttäen, että TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon TE-palvelustasi. Voit myös saada päivärahaa omaehtoisen opiskelun ajalta, jos sovit opiskeluista TE-toimiston kanssa.

TE-palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa, joka antaa lausunnon työttömyyskassalle. Lausunnon mukaan päivärahaa maksetaan TE-palvelun ajalta. Lausunnosta riippuen sinulla voi olla oikeus kulukorvaukseen ja korotettuun ansio-osaan TE-palvelun ajalta. Voit tarkistaa kulukorvauksien ja korotetun ansio-osan määrän täältä. Korotettua ansio-osaa tai kulukorvausta ei tarvitse erikseen hakea vaan riittää, kun ilmoitat hakemuksessa olevasi TE-palvelussa. Lisää ohjeita hakemiseen voit lukea ohjepankista.

Työllistymistä edistäviä palveluita eli TE-palveluita ovat:

 • Työnhakuvalmennus ja uravalmennus
  Työnhaku- tai uravalmennus ovat TE-toimiston järjestämiä valmennuksia, joihin sisältyy myös työnhakuklubi. Löydät lisätietoa valmennuksista TE-toimiston sivuilta. TE-toimisto antaa osallistumisestasi lausunnon työttömyyskassalle.

  Sinulla voi olla valmennuksen ajalta oikeus korotettuun ansio-osaan ja läsnäolopäiviltä kulukorvaukseen.

  Poissaolot valmennuksesta tulee aina ilmoittaa työttömyyskassalle hakemuksessa.

  • yli 3 päivän sairaudesta työttömyyskassa tarvitsee aina lääkärintodistuksen
  • työhaastattelusta tai muuhun työllistymiseen liittyvästä poissaolosta ja julkisen luottamustoimeen liittyvästä poissaolosta työttömyyskassa tarvitsee aina palvelun järjestäjältä poissaoloilmoituksen.

  Työttömyyspäivärahaan ei ole ollenkaan oikeutta, jos olet pois valmennuksesta muista, kuin seuraavista syistä johtuen: oma sairaus, alle 10- vuotiaan lapsen sairaus (kerrallaan enintään neljän työpäivän ajan), työhaastattelu tai muu työllistymiseen liittyvä syy, julkisen luottamustoimen hoitamisen takia. Kun valmennnusta ei järjestetä sinusta riippumattomista syistä, esim. arkipyhä, on sinulla oikeus työttömyyspäivärahaan.

 • Työkokeilu ja koulutuskokeilu
  Työpaikalla toteutettavasta työkokeilusta voit sopia TE-toimiston kanssa. Lue täältä TE-toimiston ohjeet työkokeiluun. Oikeus päivärahaan säilyy työkokeilun aikana ja sinulla voi olla oikeus myös korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen. Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä, joten jos sinulla on poissaoloja työkokeilusta, niistä pitää ilmoittaa  työttömyyskassalle.

  Poissaolot työkokeilusta tulee aina ilmoittaa työttömyyskassalle hakemuksessa.

  • yli 3 päivän sairaudesta työttömyyskassa tarvitsee aina lääkärintodistuksen
  • työhaastattelusta tai muuhun työllistymiseen liittyvästä poissaolosta ja julkisen luottamustoimeen liittyvästä poissaolosta työttömyyskassa tarvitsee aina palvelun järjestäjältä poissaoloilmoituksen.

  Työttömyyspäivärahaan ei ole ollenkaan oikeutta, jos olet pois työ- tai koulutuskokeilusta muista, kuin seuraavista syistä johtuen: oma sairaus, alle 10- vuotiaan lapsen sairaus (kerrallaan enintään neljän työpäivän ajan), työhaastattelu tai muu työllistymiseen liittyvä syy, julkisen luottamustoimen hoitamisen takia. Kun työ- tai koulutuskokeilua ei järjestetä sinusta riippumattomista syistä, esim. arkipyhä, on sinulla oikeus työttömyyspäivärahaan.

 • Työvoimakoulutus
  Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa koulutuksen ajalta. Sinulla on myös mahdollisesti oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen koulutuksen ajalta. Työvoimakoulutuksen ajalla työssäoloehdon täyttyessä uudelleen päivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta.

  Lue lisää työvoimakoulutuksesta TE-toimiston sivuilta.

  Kulukorvausta ei makseta koulutuksen loma-ajoilta. TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle loma-ajat lausunnolla.

 • Omaehtoinen opiskelu
  Omaehtoisessa opiskelussa hankit itse opiskelupaikan ja TE-toimisto tutkii, parantaako opiskelu työllistymismahdollisuuksiasi. Edellytyksenä on, että olet vähintään 25-vuotias. Omaehtoisen opiskelun ajalta voidaan maksaa päivärahaa enintään 24 kuukauden ajalta.

  Vuonna 2017 alkaneesta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta, mutta sinulla voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan. Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta TE-toimiston sivuilta.

  Omaehtoisen opiskelun ajalla työssäoloehdon täyttyessä uudelleen päivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta. Jos enimmäisaikasi päättyy kesken omaehtoisen opiskelun, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea opiskelujen päättymiseen saakka. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa uudelleen työssäoloehdon täytyttyä vasta, kun opiskelusi ovat päättyneet.

 • Kuntouttava työtoiminta
  Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Työtoiminnasta sovitaan TE-toimiston kanssa ja sinulle voidaan maksaa päivärahaa työtoiminnan ajalta. Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta TE-toimiston sivuilta.

  Sinulla on mahdollisesti oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen kuntouttavan työtoiminnan ajalta.

  Poissaolot työkokeilusta tulee aina ilmoittaa työttömyyskassalle hakemuksessa.

  • yli 3 päivän sairaudesta työttömyyskassa tarvitsee aina lääkärintodistuksen
  • työhaastattelusta tai muuhun työllistymiseen liittyvästä poissaolosta ja julkisen luottamustoimeen liittyvästä poissaolosta työttömyyskassa tarvitsee aina palvelun järjestäjältä poissaoloilmoituksen.

  Työttömyyspäivärahaan ei ole ollenkaan oikeutta, jos olet pois kuntouttavasta työtoiminnasta muista, kuin seuraavista syistä johtuen: oma sairaus, alle 10- vuotiaan lapsen sairaus (kerrallaan enintään neljän työpäivän ajan), työhaastattelu tai muu työllistymiseen liittyvä syy, julkisen luottamustoimen hoitamisen takia. Kun kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä sinusta riippumattomista syistä, esim. arkipyhä, on sinulla oikeus työttömyyspäivärahaan.

Ansiopäivärahaa voi saada myös lyhytkestoisen päätoimisen opiskelun ajalta. Ansiopäivärahaa voi saada enintään kuusi kuukautta kestävän päätoimisen opiskelun ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias. TE-toimisto tutkii aina opiskelun vaikutuksen ansiopäivärahaan. Lyhytkestoisen opiskelun ajalta maksettava ansiopäiväraha maksetaan normaalisuuruisena ilman korotusosaa ja kulukorvausta.