Tilanteet

Työsuhteeni päättyy

Määräaikainen työsuhteesi on päättynyt, työnantaja on irtisanonut sinut tai olet itse irtisanoutunut.

Aloitan uuden työn

Aloitat osa-aikatyön, enintään kahden viikon keikkatyön tai yli kahden viikon kokoaikatyön.

Aloitan koulutuksen tai TE-palvelun

TE-palveluita ovat työkokeilu, kuntouttava työtoiminta sekä ura- ja työnhakuvalmennus. Koulutus voi olla työvoimakoulutusta, omaehtoista tai päätoimista opiskelua.

Minut lomautetaan

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työpäivää tai -viikkoa. Työsopimuksessasi saattaa olla maininta palkattomasta työnteon keskeytyksestä, joka rinnastetaan lomautukseksi.

Olen sairaana

Sairastuminen työttömänä tai osa-aikatyötä tehdessä vaikuttaa hakemuksen täyttämiseen. Lisäksi Kelan sairauspäivärahan maksuajan päätyttyä, pitkän työkyvyttömyyden jatkuessa, saatat hakea päivärahaa.

Muut tilanteet

Muita tilanteitasi voi olla päivärahan enimmäismaksuajan päättyminen tai jos palaat päivärahan hakijaksi katkoksen jälkeen. Löydät täältä tietoa, jos toimit yrittäjänä tai haet muita etuuksia.