TE-palvelu

TE-palvelusi voi olla työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa sekä työnhaku- tai uravalmennusta. TE-palvelusi on TE-toimiston järjestämä.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisessa opiskelussa olet itse hankkinut opiskelupaikkasi ja siitä on sovittu TE-toimiston kanssa.

Päätoiminen opiskelu

Yli kuusi kuukautta kestävä päätoiminen opiskelusi estää ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaan voi olla oikeus 31.12.2018 lukien enintään kuusi kuukautta kestävien opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias. TE-toimisto tutkii oikeuden työttömyysetuuteen opiskelun ajalta.