Pitkä työkyvyttömyys

Kun Kelan 300 sairauspäivärahapäivää on täynnä ja sairauslomasi jatkuu edelleen, saatat tulla päivärahan hakijaksi.