Siirry sisältöön

Tulojen sovittelu huhtikuusta alkaen – maksupäivä ratkaisee!

Mitä tulee huomioida päivärahaa hakiessa kun työttömyysturvalaki muuttuu 1.4.2019?

Jatkossa osa-aikatyöstä ja enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä saatavat tulot sovitellaan päivärahan kanssa vasta silloin kun ne maksetaan. Jos siis palkka maksetaan vasta jälkikäteen, ei palkkalaskelmaa tarvitse odottaa vaan päiväraha voidaan maksaa täytenä vaikka hakujaksolla olisikin työpäiviä.

Mikä päivärahan hakemisessa muuttuu?

Päivärahahakemus täytetään kuten nykyäänkin eli siihen merkitään työpäivät ja -tunnit, jos hakujakson aikana on tehnyt töitä. Työssäoloehto ja aktiivisuus kertyvät tulevaisuudessakin sen mukaan milloin työt on tehty.  Hakemuksen liitteenä tulee  toimittaa todistus kaikista sen hakujakson aikana maksetuista tuloista . Jos et ole saanut jakson aikana palkkaa, ilmoita että palkka tullaan maksamaan vasta myöhemmin.

Toimita palkkalaskelma(t) sen hakemuksen liitteenä jonka aikana palkka maksetaan. Palkkalaskelma tulee toimittaa vaikka kyseisellä ajalla ei olisi yhtään työpäivää. Maksupäivä ratkaisee!

Esimerkki:

Toimitat hakemuksen ajalle 1.4.–30.4.2019 ja olet tehnyt sen aikana keikkatyön 16.–20.4.2019. Palkka tullaan maksamaan 15.5.2019. Merkitse työpäivät hakemukseen sekä ilmoita, että hakujaksolle ei osu maksupäivää vaan se tulee olemaan vasta myöhemmin.

    • päiväraha maksetaan täysimääräisenä 1.4.–30.4.2019

Toimitat hakemuksen ajalle 1.5.–31.5.2019 etkä ole työskennellyt sen aikana lainkaan. Hakujakson ajalle osuu kuitenkin maksupäivä edellisen kuun töistä 15.5.2019.

    • päiväraha maksetaan soviteltuna 1.5.–31.5.2019 ja tulona huomioidaan palkka huhtikuun töistä

Yhden hakujakson sovittelussa voidaan huomioida tuloja useammalta kuukaudelta jos niiden maksupäivät osuvat samalle kuulle.

Esimerkki:

Aloitat kuukausipalkkaisen osa-aikatyön 20.4.2019, mutta ensimmäinen palkkasi maksetaan 15.5.2019. Samana maksupäivänä maksetaan palkka huhti- ja toukokuulta, joten kaikki palkat huomioidaan toukokuun hakujaksolla sovittelussa.

Lue lisää esimerkkejä siitä milloin osa-aikatyöstä ansaitsemasi palkka vaikuttaa päivärahaan?

Työaikatarkastelu seuraa palkanmaksua

Soviteltua päivärahaa ei jatkossakaan voida maksaa, mikäli tehty työaika ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Jatkossa työajan tarkastelu tehdään kuitenkin vasta silloin kun palkka maksetaan ja työaikavertailussa kuukauteen katsotaan jatkossa sisältyvän aina 21,5 arkipäivää.

Esimerkki:

Haet soviteltua päivärahaa kalenterikuukaudelta ja teet ajalla 1.5.–31.5.2019 työtä 140 tuntia, 80 % enimmäistyöaika on 137,5 tuntia, joten nykysäädöksillä työaika ylittyisi. Palkasta kuitenkin maksetaan 70 tunnin osuus toukokuussa ja toinen 70 tuntia kesäkuussa. Näin ollen toukokuun hakujaksolla työajaksi huomioidaan ainoastaan tuo 70 tuntia eikä työaika näin ollen ylity todellisista tehdyistä tunneista huolimatta.

Milloin muutos tulee voimaan?

Muutos koskee 1. huhtikuuta ja sen jälkeen tehtyjä töitä. Maaliskuussa tehtyjen töiden osalta hakemukset käsitellään vielä kuten nytkin eli päiväraha voidaan maksaa vasta siinä vaiheessa kun kaikki palkkalaskelmat maaliskuussa tehdyistä töistä on toimitettu.

Huhtikuussa tehtyjen töiden osalta päästään siirtymään nopeampaan käsittelyyn silloin kun palkanmaksu viivästyy. Niiden hakijoiden osalta, joille palkka maksetaan samassa kuussa kuin se ansaitaan, ei muutoksella tule olemaan vaikutusta päivärahan hakemiseen.

Näiden henkilöiden uskotaan kuitenkin myös hyötyvän muutoksen vaikutuksista kun iso osa hakemuksista saadaan nopeammassa tahdissa käsiteltyä kun palkkalaskelmia ei tarvitse enää odotella.