Siirry sisältöön

Työnteon ja palkanmaksun keskeytys

Ansiopäivärahaoikeus voi alkaa vasta kun sekä työnteko että palkanmaksu keskeytyvät. Huomioithan tämän päivärahaa hakiessasi, jotta täytät hakemuksen oikealta ajalta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalta ns. lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella. TE-toimisto tutkii työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, että ehdot lomautukseen rinnastettavuudelle täyttyvät ja antaa työttömyyskassalle siitä lausunnon.

Huomaathan, että ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ennen kuin molemmat ehdot täyttyvät eli hae päivärahaa vasta siitä lukien kun työnantajan 14 vrk palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Ilmoitathan myös  työnhakijaksi ilmoittautuessasi TE-toimistolle työnteon keskeytymisen lisäksi myös päivämäärän mistä lukien palkanmaksusi keskeytyy, jotta TE-toimisto osaa antaa työttömyyskassalle oikeasta ajankohdasta lausunnon. Mikäli lausunto annetaan työttömyyskassalle virheellisesti jo työnteon keskeytymisestä lukien, joutuu kassa pyytämään siihen jälkikäteen korjausta ja päivärahahakemuksen käsittely hidastuu.

Osa-aikatyön osalta myös palkanmaksun ajalta voidaan päivärahaa maksaa sovittelusäännöksiä noudattaen.