Siirry sisältöön

Työttömyyskassa alkaa käyttämään kansallista tulorekisteriä vuoden 2020 alusta lukien

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020.

Mikä tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää jatkossa kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Työnantajilla on ollut jo 1.1.2019 lukien velvollisuus ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Työttömyyskassa saa nämä tiedot ansiopäivärahanhakijoiden osalta käyttöönsä 1.1.2020 lukien.

Etuustietojen käyttäminen tulorekisteristä alkaa vasta runsaan vuoden kuluttua eli vuoden 2021 alusta, jolloin myös kassat alkavat lähettämään tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista.

Jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa myös itse tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa.

Työnantajan tapa ilmoittaa palkkatiedot vaikuttaa jatkossa hakemukseen tarvittavien liitteiden pyytämiseen

Tavoitteena on, että tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitsisi jatkossa liittää niin paljon tietoja.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen:

  • Suppealla tavalla ilmoitettuna työttömyyskassa saa tiedon palkanmaksun yhteissummasta ilman erittelyitä, mutta joutuu suurella todennäköisyydellä kysymään tarkentavia tietoja palkan maksajalta tai päivärahanhakijalta.
  • Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin ja kassa saa todennäköisemmin tarvitsemiaan tietoja suoraan tulorekisteristä.

Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja  ilmoittaa tulorekisteriin muitakin vapaaehtoisia tietoja, esimerkiksi tietoja poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja.

Tämä voi johtua siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja. Esimerkiksi työnantaja on ilmoittanut tiedot suppealla ilmoitustavalla eikä työttömyyskassa tiedä mikä osuus palkkasummasta on lomarahaa ja mikä osuus on muuta palkkaa. Myös jos esimerkiksi palkan ansainta-aika puuttuu, ei ilman lisäselvitystä voida päivärahan tasoa määrittää oikean ajan palkoista.

Joskus voi olla myös niin, että jäsenen omasta tilanteessa johtuen tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn. Esimerkiksi työssäoloehdon selvittämisessä saatetaan pidennysajoista johtuen tarvita palkkatietoja tulorekisteriin kerättyjä tietoja aikaisemmalta ajalta (ajalta ennen 1.1.2019).

JHL työttömyyskassassa valmistaudutaan tulevaan muutokseen parhaillaan. Tiedotamme lisää tulorekisterin käyttöönottoon liittyen ja sen vaikutuksiin päivärahan hakemisessa lähempänä vuodenvaihdetta.