Siirry sisältöön
Välttääksesi jonotusta puhelinpalvelussa, pyrithän selvittämään tilanteesi ensisijaisesti nettisivuiltamme. Tietoa koronan vaikutuksista päivärahan maksatukseen löytyy täältä

Työttömyysturvajärjestelmä kehittyy jatkuvasti

Työttömyysturvalainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja sillä on vaikutuksia päivärahan maksamiseen. Muutosten johdosta myös maksatusjärjestelmiä kehitetään aktiivisesti.

Työttömyyskassojen käyttämiä maksatusjärjestelmiä on aktiivisesti kehitetty rintarinnan lainsäädännön muutosten kanssa ja niissä on mietitty mm. automatisointia hyvinkin pitkälle.  Lainsäädännöstä johtuen kuitenkaan kaikkea ei voida automatisoida ja ihmistä tarvitaan edelleen myös päivärahan maksamisessa ja päätöksen teossa.

Viime vuonna voimaan tullut aktiivimalli on lisännyt paljon juurikin niiden hakemusten määrää, joita ei voida automatisoida. Jokainen aktiivimallin innoittamana tehty työtunti, toimiminen yrittäjänä, osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin (esim. työkokeiluun) jne vaativat päivärahan maksajaa tarkistamaan maksettavan etuuden tasoa ja ylipäätään oikeutta päivärahaan. Työtulot pienentävät päivärahaa ja työvoimapoliittiset toimenpiteet taas osaltaan korottavat maksettavaa päivärahaa. Lainsäädännön vaatimusten vuoksi näitä muutoksia ei mikään järjestelmä pysty kokonaisuudessaan päättelemään.  Automatisoinnin haasteet koskettavat yhtä lailla kaikkia kassoja eikä JHL työttömyyskassa ole suinkaan ainoa. Suomessa työttömyyskassat käyttävät kahta eri maksatusjärjestelmää ja ne toimivat samoilla periaatteilla riippumatta siitä onko kyseessä ammattiliiton työttömyyskassa vai ei.

Muutoksen tuulet puhaltavat

Työttömyyskassat pääsevät ensi vuoden alusta lukien hyödyntämään kansallista tulorekisteriä, jonka avulla palkkatodistusten lähettämisestä päästään pitkälti eroon ja näitä tulorekisterin kautta saatavia palkkatietoja voidaan entistä helpommin hyödyntää päivärahan maksatuksessa.

Tulorekisterin tuloa odotellessa voimaan tulee huhtikuun alussa osa-aikatyön- ja keikkatyöntekijöille kaivattu uudistus kun päivärahan sovittelussa siirrytään ansaintaperusteesta maksuperusteeseen. Jatkossa siis päiväraha pienenee vasta silloin kun työstä saatava palkka on käytettävissä, vaikka työ olisi tehty jo ennen palkanmaksun ajankohtaa. Jatkossa päivärahahakemus voidaan maksaa vaikka kyseisen ajan palkkatietoja ei olisi vielä saatavilla.

Näiden tulossa olevien muutosten uskotaan vaikuttavan positiivisesti päivärahanmaksatukseen toisin kuin esimerkiksi aktiivimallin kanssa on tapahtunut.

JHL työttömyyskassaan saapuu joka kuukausi päivärahahakemuksia keskimäärin yli 16000 kappaletta, joista yli kolmannes on soviteltavan päivärahan hakemuksia.