Siirry sisältöön

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset on hyväksytty ajalle 1.1.- 28.2.2022

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan työttömyysturvalakia muutetaan väliaikaisesti 1.1.-28.2.2022 ajalla mm. siten, että omavastuuajalta maksetaan päivärahaa ja yritystuloja voidaan sovitella sivutoimisen yrittäjän ilmoittamien tietojen perusteella, jos ne ovat koronan johdosta pienentyneet.

Lue lisää lakimuutoksista uutisesta

Koska lakiin tehty muutos tuli voimaan takautuvasti, on mahdollista, että ehdimme antamaan päivärahan hakijalle päätöksen omavastuuajasta, jonka mukaan päivärahaan ei sen ajalta ole oikeutta. Nyt lain vahvistamisen jälkeen kassa korjaa oma-aloitteisesti nämä päätökset ja maksaa päivärahan omavastuuajalta. Hakijoiden ei tarvitse itse korjausta pyytää.