Siirry sisältöön

Työttömyysturvan väliaikaiset poikkeukset jatkuvat marraskuun loppuun asti

Työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan marraskuun 2021 loppuun asti koskien mm. korotettua suojaosaa.

Tavoitteena on turvata palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan koronavirusepidemian taloudellisten vaikutusten johdosta.

Tällä hetkellä muutokset on säädetty päättymään 30.9.2021, mutta ehdotetun lakimuutoksen myötä muutokset olisivat voimassa marraskuun loppuun asti.

Eduskunta on hyväksynyt ehdotetut muutokset ja poikkeuslakien voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti.

Korotettu suojaosa

Sovitellun päivärahan suojaosaa on poikkeuslakien myötä korotettu. Suojaosa on 500 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 465 euroa neljän viikon sovittelujaksolla.

Ehdotettu korotettu suojaosa  voitaisi huomioida päivärahan määrässä silloin kun hakujakso alkaisi viimeistään 30.11.2021.

Lue lisää työtulojen huomioimisesta 

Muut soviteltuun päivärahaan vaikuttavat muutokset

Erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista palkkaa koskevia säännöksiä ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi ennen 1.12.2021 alkavia hakujaksoja. Näin ollen päivärahan sovittelussa käytettävä sovittelujakso olisi edelleen aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Käytännössä siis vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin kuukausi tai neljä viikkoa niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona  huomioidaan kuitenkin kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot. Sovittelujakson pituus (kuukausi tai neljä viikkoa) riippuu henkilön palkanmaksurytmistä.

Lue lisää päivärahan sovittelujaksosta

Myös yritystulojen sovittelu olisi edelleen mahdollista yrittäjän oman ilmoituksen perusteella silloin kun tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi.

Liikkuvuusavustuksen lyhennetty työmatkaedellytys

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyön ajalla silloin, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän työmatkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia aiemman kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Muutosta voitaisi ehdotuksen mukaan soveltaa edelleen jos kokoaikatyö alkaa viimeistään 30.11.2021.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta 

Päivärahan maksu ennakkoon

Työttömyysetuutta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta (aiemman kahden kuukauden sijaan)  ilman päätöstä ns. ennakkomaksuna mikäli käsittelyajat uhkaavat venyä. Ehdotuksen mukaan tätäkin mahdollisuutta jatkettaisi marraskuun loppuun asti.