Siirry sisältöön

Työtulojen sovittelu päivärahan kanssa muuttuu 1.4.2019

Työttömyysturvalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että lyhytkestoiseen keikkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan jatkossa sen hakujakson tulona kun se maksetaan.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Varsinkin keikkatyötä tekevillä tämä on viivästyttänyt päivärahan maksua jos palkka on maksettu epäsäännöllisesti tai vasta paljon sen jälkeen kun työ on tehty. Jatkossa palkkatulo huomioidaan sen sovittelujakson tulona jolloin se maksetaan.

Esimerkiksi henkilö tekee enintään kaksi viikkoa kestävän keikkatyön 1.4.–10.4.2019, mutta palkka tästä työstä maksetaan vasta 15.5.2019.

Nykyisin huhtikuun päivärahahakemus odottaa niin kauan kunnes huhtikuulle kohdistuvista töistä on esittää palkkalaskelma ja palkkatulo sovitellaan huhtikuun päivärahan kanssa.

Jatkossa huhtikuun päiväraha voidaan maksaa työpäivistä huolimatta täysimääräisenä ja näistä huhtikuussa tehdyistä töistä ansaittu palkkatulo sovitellaan vasta toukokuun päivärahan kanssa (palkan maksupäivän perusteella).

Lakimuutos tulee voimaan 1.4.2019 ja sitä sovelletaan tuloihin, jotka ansaitaan lain voimaantulon jälkeen.