Siirry sisältöön

Usein esitettyjä kysymyksiä käsittelytilanteeseen liittyen

Moni miettii käsittelytilannetta seuratessaan miksi päivämäärät eivät välillä vaihdu sekä sitä miksi toiset saavat päivärahan nopeammin maksuun kuin toiset, vaikka hakemukset on toimitettu samana päivänä.

Eikö hakemuksia kassassa käsitellä lainkaan vai miten ihmeessä on mahdollista, että edelleen käsittelette saman päivän hakemuksia kuin kaksi päivää sitten?

Tätä miettii moni päivärahanhakija silloin kun seuraa käsittelytilanteen vaihtumista kassan käsittelytilannepalvelusta eivätkä päivämäärät ruudulla vaihdu. Ensimmäinen ajatus tietysti on, että hakemuksia ei jostain syystä kassassa lainkaan käsitellä. Tämä ei kuitenkaan ole totuus. Kassan henkilökunta käsittelee kyllä hakemuksia joka päivä, mutta silloin kun hakemuksia on saapunut samana päivänä paljon, ei tämä käsiteltyjen hakemusten määrä näy ulospäin käsittelytilannepalvelussa.

Otetaan esimerkiksi heinäkuun loppupuolella saapuneet hakemukset, jolloin ennen kuun viimeistä päivää ajalla 24.7.–30.7.2020  soviteltavia hakemuksia saapui kassalle yhteensä 315 kappaletta, joka tekee keskimäärin 45 soviteltavaa hakemusta päivää kohti. Kuun viimeisenä päivänä 31.7. soviteltavia hakemuksia saapui 913 kpl eli lähes kolme kertaa niin paljon kuin koko edellisen viikon aikana yhteensä. Elokuun ensimmäisinä päivinä hakemuksia saapui myös paljon ja esimerkiksi 1.8.-2.8. päivinä kassalle saapui keskimäärin 285 soviteltavaa hakemusta päivässä.

Kuun vaihteessa määrät ovat suuria myös jatkohakemusten osalta ja alla olevista luvuista voidaankin huomata, että kuun vaihteen tilanne koskettaa useampia hakemustyyppejä samaan aikaan.

Soviteltavat hakemukset

24.-30.7.2020 keskimäärin 45 hakemusta / pv
31.7.2020 913 hakemusta /pv
1.-2.8.2020 keskimäärin 285 hakemusta / pv

Jatkohakemukset

24.-30.7.2020 keskimäärin 263 hakemusta / pv
31.7.2020 2315 hakemusta /pv
1.-2.8.2020 keskimäärin 939 hakemusta / pv

Vaikka hakemuksia siis koko ajan kassassa käsitellään, on selvää että käsittelytilannepalvelussa päivät vaihtuvat nopeammin silloin kun yhtenä päivänä jonkin hakemustyypin mukaisia hakemuksia on saapunut alle 50 kpl, kuin silloin kun niitä on päivässä saapunut yli 900 kpl.

Edellä kuvattu ilmiö hakemusten määrässä tapahtuu joka kuukausi eli kuun vaihteessa saapuu soviteltuja ja jatkohakemuksia suuri määrä. Näin siitä syystä, että päivärahaa haetaan kuukauden tai 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Jos vielä kuun vaihteeseen sattuu osumaan sunnuntai, on hakemusmäärät vielä edellä kerrottua suurempia. Käsittelytilannepalvelun seuraajan on tämä hyvä ottaa huomioon.

Miksi työkaverini sai jo rahat, mutta minä en vaikka laitoimme hakemukset kassalle samana päivänä? Ilmoitatte kuitenkin, että hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Silloin kun kyse on esimerkiksi kokonaan työttömän / lomautetun pikajatkohakemuksesta, saadaan se maksettua automaattisesti jos hakuajankohdalle ei kohdistu mitään muutoksia. Tällöin rahat ovat tilillä kahdessa arkipäivässä hakemuksen jättämisestä. Jos kuitenkin hakujaksolle kohdistuu joitain muuttujia, siirtyy hakemus manuaalisesti käsiteltävien maksujen jonoon eikä maksua saada kahdessa päivässä hakijan tilille. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi TE-toimistolta saapunut lausunto tai tulorekisteristä on saapunut tieto palkanmaksusta työttömyysajalle.

Valtaosa suorista jatkohakemuksista on kuitenkin kahdessa päivässä maksussa.

Työttömyyskassa otti keväällä hakemusten käsittelyyn avuksi robotin nimeltään Esteri Botti. Esterin tehtävänä on lajitella hakemuksia ja tarkastaa niissä ilmoitettuja tietoja, joita työttömyyskassan tulee lain mukaan ottaa päätöksenteossaan huomioon. Mikäli Esterin tarkastuksessa ei hakemuksesta löydy selviteltäviä asioita, siirtyy se nopeammin varsinaiselle käsittelijälle päätöstä ja maksua varten. Jos Esteri kuitenkin löytää tarkistuksessa jotain erityistä, siirtyy tällainen hakemus selvitettävien hakemusten jonoon ja varsinainen käsittelijä alkaa selvittämään lisää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja. Tällaisia erikseen selvitettäviä asioita ovat mm. tulorekisteristä on saatu palkkatieto,  mutta palkanlaskija on antanut tiedot suppein tiedoin eikä niitä pystytä ilman lisäselvitystä käyttämään, TE-toimiston lausunto puuttuu tai se on annettu väärästä päivästä lukien, hakija ilmoittaa saavansa muuta sosiaalietuutta, yritystuloa tms.

Samana päivänä saapuneista hakemuksista ovat nopeammin maksussa ne, jotka Esteri on pystynyt esikäsittelemään, kuin ne hakemukset, joita Esteri ei ole pystynyt esikäsittelemään.