Siirry sisältöön

Vuosiloman vaikutus ansiopäivärahaan

Kesälomakauden lähestyessä meiltä kysytään vuosiloma-aikojen ja lomarahojen vaikutuksesta päivärahan maksuun. Olemme koonneet alle tietoa loma-ajan palkan, lomarahojen ja lomakorvausten vaikutuksesta päivärahaan ja sen hakemiseen.

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä, maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.

  Esimerkki: olet työskennellyt osa-aikatyössä 11.8.2022 – 3.6.2023, mutta et ole hakenut soviteltua päivärahaa työskentelyajalta. Haet nyt päivärahaa jäädessäsi lomautetuksi ajalta 4.6.2023–30.6.2023. Osa-aikatyön palkat 1.6.–3.6.2023 päiviltä ja lomarahat maksetaan sinulle 15.6.2023. Kaikki 15.6.2023 maksetut palkat ovat soviteltavaa tuloa ja ne tulevat siten soviteltaviksi kesäkuun ajan päivärahoihin, vaikka työt on tehty ajalla, jolta et ole hakenut päivärahaa. Sovittelujaksona käytetään täyttä kuukautta (tässä tapauksessa 1.6.2023–30.6.2023), vaikka päivärahaa ei hakisi koko kuukauden ajalta. Jos lomarahat olisi maksettu esimerkiksi jo toukokuussa, ne eivät vaikuttaisi kesäkuun sovittelujaksolla.

  • Palkat sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, jonka ajalla palkkojen maksupäivä on.
   • Sovittelujakso voi olla eri pituinen kuin hakujakso. Sovittelujakso ei voi koskaan olla tavanomaista neljää viikkoa tai kuukautta lyhempi, mutta hakujakso voi olla.

  Esimerkki: koulu päättyy 3.6.2023 ja olet vuosilomalla 4.6.–18.6.2023 välisen ajan. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 19.6.2023 lukien. Et ole hakenut päivärahaa osa-aikatyön ajalta, mutta nyt haet päivärahaa työnteon keskeytyksen alkaessa ensimmäiseltä kahdelta viikolta 19.6.–2.7.2023. Tuolle ajalle ei osu yhtään palkanmaksupäivää. Koska sovittelujakso ei voi hakujakson tavoin olla tavanomaista lyhempi, huomioidaan kaikki kuukauden sovittelujakson aikana maksetut tulot. Osa-aikatyön palkat ja vuosilomapalkat 1.6.–18.6.2023 ajalta ja lomarahat on maksettu sinulle 15.6.2023, joten ne huomioidaan sovittelujakson 3.6.– 2.7.2023 tulona. Päiväraha maksetaan vain hakemaltasi ajalta. Jos olisit hakenut päivärahaa kokonaiselta kuukaudelta 19.6.–18.7.2023, olisi hakujakso ja sovittelujakso olleet saman pituiset ja vain sillä ajalla maksetut palkat olisi huomioitu päivärahan sovittelussa. 15.6. maksetut lomarahat olisivat jääneet sovittelun ulkopuolelle. 

  • myös kokoaikaisen lomautuksen ja työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle osuva osa-aikatyön palkka, lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan

  Esimerkki: haet soviteltua päivärahaa kuukausittain osa-aikatyön perusteella. Olet koulujen päätyttyä 3.6.2023 vuosilomalla kesäkuun loppuun asti ja sinulle maksetaan maksupäivänä 15.6.2023 palkka työpäiviltä 1.6.–3.6.2023 sekä vuosiloma-ajan palkka ajalta 4.6.–30.6.2023. Saat kesäkuulta normaalisti soviteltua päivärahaa. Koko heinäkuun olet lomautettuna etkä saa siltä ajalta lainkaan palkkaa. Lomarahan maksupäivä on kuitenkin 14.7.2023, joten se otetaan päivärahan sovittelussa huomioon eikä päivärahaa voida maksaa täytenä kokoaikaisen lomautuksen ajalta. Jos lomaraha olisi maksettu esimerkiksi 15.6.2023, olisi sen vaikutus ollut muun palkkatulon ohessa pienempi ja lomautuksen ajalta olisi voitu maksaa täysi päiväraha. 

 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Muistathan pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös kesällä!

Usein kysyttyä: Vaikuttaako keväällä tai kesällä 2023 maksettava kertaerä / kertapalkkio päivärahani suuruuteen