Siirry sisältöön
Välttääksesi jonotusta puhelinpalvelussa, pyrithän selvittämään tilanteesi ensisijaisesti nettisivuiltamme. Tietoa koronan vaikutuksista päivärahan maksatukseen löytyy täältä

Yrittäjän perheenjäsen voi 1.7.2019 lukien vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa

Työttömyysturvalain muutos parantaa niiden yrittäjien perheenjäsenten asemaa, jotka työskentelevät perheen yrityksessä mutta eivät omista itse yrityksestä mitään.

Keitä muutos koskee?

Työttömyysturvalain muutos mahdollistaa jatkossa perheen omistamassa yrityksessä työskentelevän TyEl-vakuutetun perheenjäsenen vakuuttamaan itsensä palkansaajana työttömyysturvajärjestelmässä. Ehtona on, että hän ei itse omista yrityksestä pienintäkään osuutta eikä käytä yrityksessä määräysvaltaa. Muutos ei koske YEL-vakuutettuja perheenjäseniä, esimerkiksi perheen omistamassa toiminimessä työskenteleviä henkilöitä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan sekä yrittäjän puolisoa että yrittäjän samassa taloudessa asuvaa vanhempaa tai lasta.  

Miksi muutos on tehty?

Nyt tehtävällä lainmuutoksella ehkäistään väärässä kassassa vakuuttautumista, joka ilmenee usein vasta siinä vaiheessa kun henkilö jää työttömäksi. Nykylain mukaan on ollut hyvin tavallista, että yrityksessä TyEL-vakuutettuna työskennelleet perheenjäsenet ovat mieltäneet itsensä palkansaajiksi ja vakuuttaneet itsensä palkansaajakassassa, mutta työttömyysturvajärjestelmässä heidät onkin katsottu yrittäjiksi ja he ovat työttömäksi jäädessään jääneet kokonaan ansioturvan ulkopuolelle.

Työssäoloehto on pidempi

Yrittäjän perheenjäsenen tekemältä työltä edellytetään samoja yleisiä työaikaa, palkkaa ja vakuuttamista koskevia vaatimuksia kuin muiltakin palkansaajilta. Työssäoloehdon pituus on kuitenkin muuta työssäoloehtoa pidempi eli työssäoloehtoon luettavia viikkoja tulee olla yhteensä 52 kalenteriviikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehdon tulee täyttyä palkansaajakassan jäsenenä yhdenjaksoisesti sellaisella ajalla jolloin henkilö ei ole omistanut osuutta yrityksestä.

Jatkossa on siis kaksi erilaista palkansaajan työssäoloehtoa (26 vkoa ja 52 vkoa) eikä niitä voi yhdistellä vaikka henkilö olisikin tehnyt työtä sekä yrittäjän perheenjäsenenä että muuten palkansaajana. Työttömäksi jäädessään henkilöllä on kuitenkin mahdollisuus valita, kumman työssäoloehdon perusteella hän hakee päivärahaa, mikäli on täyttänyt molemmat työssäoloehdot.

Vakuuttaudu oikeassa kassassa

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto voi täyttyä vain palkansaajakassan jäsenyysaikana, joten on tärkeää vakuuttautua oikeassa kassassa. Liity siis palkansaajakassan jäseneksi tai siirrä nykyinen jäsenyytesi heti 1.7.2019 lukien yrittäjäkassasta palkansaajakassaan. Kun liityt palkansaajakassaan kuukauden kuluessa erottuasi yrittäjäkassasta, sinulla säilyy yrittäjän jälkisuojaoikeus, jos olet yrittäjäkassan jäsenenä ollessasi täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

JHL työttömyyskassan jäseneksi liittyminen.

Lakimuutosta sovelletaan 1.7.2019 alkaen tehtyyn työhön, joten uuden lain mukainen työssäoloehto voi täyttyä aikaisintaan kesäkuun 2020 lopussa, mikäli henkilö on vakuuttanut itsensä palkansaajakassassa heti lain voimaantullessa.